ผู้บริหาร

นางสาวศันสนีย์ ฉิมโฉม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 55 ถึง 15 มิ.ย. 55 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
16 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใส่ชุดนักเรียน
16 พ.ค. 55 ถึง 31 พ.ค. 55 โครงการบ้านปลอดบุหรี่

โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ และชุมชนอู่ใหม่ ชุมชนคลองต้นไทร ชุมชนวัดเศวตฉัตร
27 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555
ประชุมเวลา 9.30 น
โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
01 มิ.ย. 55 ถึง 14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
1.ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม  นิยามคำว่าครู  เขียนลงในข่าวสารฉบับวันที่ 1 มิ.ย.55
2.ให้เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียน  มาในวันไหว้ครู  14 มิถุนายน 55 
ใส่ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
04 มิ.ย. 55 โรงเรียนหยุดวันวิสาขบูชา

30 ก.ค. 55 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 55
ตัวแทนแต่ละระดับชั้นร่วมเวียนเทียน ณ หลวงพ่อวัดโบสถ์บน
แต่งชุดนักเรียน
07 ส.ค. 55 ละครนิทานความรักของแม่ไก่
แสดงโดยพี่ๆอนุบาล 3
09 ส.ค. 55 กิจกรรมนิทาน...หุ่นมือ

10 ส.ค. 55 กิจกรรมสายใยรักจากแม่ 55

แต่งชุดพละ/ เด็กชั้นอนุบาล 1 ใส่เสื้อสีขาว
13 ส.ค. 55 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

23 ส.ค. 55 กิจกรรมนิทาน...วาดไปเล่าไป

07 ก.ย. 55 กิจกรรมนิทาน...เล่าไปตัดไป

14 ก.ย. 55 กิจกรรมนิทาน...เล่าไปพับไป

22 ก.ย. 55 อศน.เข้าร่วมกิจกรรมดีนี่ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3

23 ก.ย. 55 อศน.เข้าร่วมกิจกรรมดีนี่ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3

24 ก.ย. 55 ถึง 27 ก.ย. 55 ทดสอบความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2555

28 ก.ย. 55 กิจกรรม...วันสนุกปิดภาคเรียน

01 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1 /2555

03 ต.ค. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 เรียนพิเศษ

29 ต.ค. 55 ถึง 04 พ.ย. 55 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2

01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

01 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2

06 พ.ย. 55 กิจกรรม..หนูแบ่งเป็นนะ

โครงการพ่อแห่งแผ่นดิน
14 พ.ย. 55 หยดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 1

20 พ.ย. 55 ซ้อมเชียร์กีฬาสีอนุบาล

โครงการกีฬาอนุบาล
04 ธ.ค. 55 กิจกรรม...พ่อแห่งแผ่นดิน

โครงการพ่อแห่งแผ่นดิน
05 ธ.ค. 55 ถึง 05 พ.ย. 55 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา

10 ธ.ค. 55 หยุดวันรัฐธรรมนูญ

28 ธ.ค. 55 กิจกรรม...ส่งท้ายปีใหม่

29 ธ.ค. 55 ถึง 02 ม.ค. 56 หยุดวันปีใหม่

03 ม.ค. 56 เปิดเรียนปกติ

11 ม.ค. 56 กิจกรรม...กีฬาอนุบาล

01 เม.ย. 56 ถึง 30 เม.ย. 56 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

12 เม.ย. 56 ถึง 16 เม.ย. 56 หยุดวันสงกรานต์

01 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

06 พ.ค. 56 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

13 พ.ค. 56 หยุดวันพืชมงคล

16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ใส่ชุดนักเรียน
24 พ.ค. 56 หยุดวันวิสาขบูชา

26 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556

31 พ.ค. 56 วันงดสูบบุหรี่โลก

13 มิ.ย. 56 ให้ความรู้ประเพณีวันไหว้ครู

14 มิ.ย. 56 ให้ความรู้การไหว้แบบต่างๆ

17 มิ.ย. 56 ซ้อมงานพิธีวันไหว้ครู

18 มิ.ย. 56 ซ้อมงานพิธีวันไหว้ครู

20 มิ.ย. 56 กิจกรรม งานวันไหว้ครู

เด็กๆสวมใส่ชุดนักเรียน
28 มิ.ย. 56 ซ้อมดับเพลิง

04 ก.ค. 56 ตรวจสุขภาพในช่องปาก และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

08 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา

15 ก.ค. 56 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาฬหบูชา

16 ก.ค. 56 ไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดเศวตฉัตร

18 ก.ค. 56 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

19 ก.ค. 56 ถวายเทียนพรรษา ณ หลวงพ่อวัดโบสถ์บน

22 ก.ค. 56 หยุดวันอาฬหบูชา

23 ก.ค. 56 หยุดวันเข้าพรรษา

02 ส.ค. 56 นิทาน...ความรักของแม่ไก่

06 ส.ค. 56 กิจกรรม...ภาพแม่ในใจหนู

08 ส.ค. 56 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ

09 ส.ค. 56 กิจกรรม...แม่ในใจหนู

12 ส.ค. 56 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

02 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา...มาม๊ะกับตาวิเศษ อนุบาลปีที่ 3

ชุดพละ
06 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา...มาม๊ะกับตาวิเศษ อนุบาลปีที่ 1-2

ชุดพละ
20 ก.พ. 58 นิทรรศการ...โครงการถั่วฝักยาว

ชุดนักเรียน
23 ก.พ. 58 นิทรรศการ...โครงการรถไฟ

ชุดนักเรียน
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ทดสอบความรู้สาระเรื่อง...สิ่งต่างๆรอบตัว

ชุดนักเรียน